Valpkurs

För valpar mellan 12 veckor och 6 månader.
Ni och hunden kommer att få en tydlig struktur för hur ni kan uppnå ett bra
vardagssamarbete. Vi kommer att fokusera på koppelgående, inkallning, stanna, att
hunden ska kunna ta det lugnt i främmande miljöer och hundens sociala regler i
samspel med andra hundar.
Utöver de 5 fysiska träffarna på 1 timme och 15 minuter kommer ni att få tillgång till
Wakefuls webbplattform under 6 månader. Där kommer ni att kunna ta del av
inspelade huvudövningar för respektive vecka, skrivet material och extra inspelade
övningar. Ni kommer efter kursen att ha en helhetsbild över hur ni kan gå tillväga för
att behärska de områden som de flesta hundägare efterfrågar.
Vi kommer att vara utomhus. Första gången träffas vi bakom Blomsterlandet* i
Nacka, vi kommer också att träffas i Hellasgården i Nacka. Maximalt 7 deltagare.
Max 1 deltagare per hund på grund av coronarestriktioner.
Hoppas att vi ses!
*Vattenverksvägen 9, 131 41 Nacka.

1695.00kr