Avtalsvillkor

För detta avtal tillämpas gällande tvingande lagstiftning. Som konsument har du enligt lagen 14 dagar på dig att ångra ditt köp. Ångerfristen börjar gälla dagen efter att avtalet har ingåtts. Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag.