Kerstin Malm

Om Kerstin Malm
Kerstin jobbar sedan drygt tjugo år i det egna företaget K.Malm, där hon främst håller på med
utbildning och coaching. Det har med åren blivit många kurser och föreläsningar samt ett
tiotal böcker. Under de sista åren har hundfilosofin varit Kerstins huvudsakliga inriktning,
genom bl a kurser vid Sommenbygdens folkhögskola. Hundfilosofin vill öppna för nya och
mer empatiska synsätt i samvaron mellan hunden och människan.
För Kerstin har fokus alltid legat på just relationen mellan hunden och människan, där särskilt
människans del är av stort intresse. Frågor som varför vi vill leva med hundar och hur vi
själva skapar de förhållanden vi upplever, står alltid i centrum. En annan kärnfråga är hur vi
kan visa hunden större förståelse och respekt, vilket bl a leder till en icke-våldsfilosofi även
när det gäller den mentala och psykiska delen.
Kerstin har doktorerat i etologi med inriktning på hundar. Hon har också läst psykologi och
filosofi på universitetet. Det har hon kombinerat med en coachutbildning (med
psykosyntesinriktning) och en hundpsykologutbildning. Hon har också forskat om skolhundar
och även utvecklat ett värdegrundsmaterial (REDE – Respekt Empati Djur Etik) för skolan
och förskolan.