Grupprum

Välkomna på morgonmeditation måndag till fredag kl 06-06.30. Att ha ett sammanhang utöver den egna viljan kan bidra till att meditationen faktiskt blir av. På sikt hoppas jag att olika människor vill leda meditationen. Detta är ett sammanhang, det är ingen som påstår sig vara en lärare. Jag har utövat och studerat meditation i många år. Alla människor har på sitt sätt förmågan att återknyta till stunden och utveckla sina bästa sidor, vilket detta handlar om. På ett personligt plan har jag länge saknat ett sekulärt och lättillgängligt sammanhang som inte intar någon särskild religiös ståndpunkt. Vi är människor, det räcker väl. För mig har själva utövandet av meditation lika lite med religion att göra som styrketräning har med religion att göra. Jag hoppas verkligen att vi ses!