Om kurserna

Wakeful fokuserar på ett empatisk och medvetet förhållningsätt i relation till hunden. Detta praktiska förhållningssätt kommer att integreras med hur Stefan Andersson tolkar Kerstin Malms hundfilosofi, www.kmalm.se, där empatin ligger i förgrunden.

För att förstärka olika beteenden utgår vi ifrån belöningsbaserad träning. Belöningen kan bestå i till exempel röstberöm, lek och godis. Dock är inte syftet med kursen att hundarna bara ska vilja ha godis utan att relationen blir belönande i sig. I umgänget med hundarna erbjuds väldigt stora möjligheter att återknyta till stunden. På det sättet kan vi träna vår medvetna närvaro. Detta ökar vår medvetenhet om våra egna tankar och känslor vilket är centralt om vi vill ha en bra och djup relation till hunden.Forskningen visar att vistelse i naturen och att umgås med hundar minskar vår stress och ökar förmågan till återhämtning. Att röra sig i naturen tillsammans med hundkompisen kan alltså visa sig vara en superkraft.