Wakeful

Valpsläpp

  • Kategorier Övrigakurser
  • Totalt Inskrivna 0
  • Senaste Uppdateringen augusti 20, 2021

Beskrivning

För hundar mellan 12 veckor och 5 månader.
De flesta hundar är intresserade av andra hundar, vilket inte är så konstigt de tillhör samma art. För att hundarna ska lära sig sitt eget språk behöver de umgås med andra passande hundar. För att på det sättet lära sig hur de ska bete sig när de integrerar med andra hundar. Detta minskar risken för framtida hundmötesproblem och ökar sannolikheten att hunden upplever lycka och blir en balanserad vuxen hund. Kort och kort när nytta och nöje är som bäst! Under valpsläppen får vi människor också tillfälle att lära oss hundarnas språksignaler under ledning av en certifierad hundinstruktör. För att på det viset öka vår förståelse för hundarnas kommunikation. Vidare kan instruktören gå in och bryta leken om hundarna inte skulle respekterar varandras signaler.
Välkomna!

149.00kr